Memlüklü Devleti (Köleler Devleti)

Kral

Uzman Üye
Kullanıcı
Katılım
11 Nis 2013
Mesajlar
1,073
Memlûkler (Arapça: مملوك mamlūk, çoğ: مماليك mamālīk), İslam dünyasındaki hükümdara bağlı köle sınıf kökenli askerler. Memlûkler bir nevi profesyonel asker olarak İslam toplumuna girmişler ve zamanla güçlenerek iktidarı ele geçirebilecek bir konuma dahi gelen oligarşik bir topluluk olmuşlardır.[1]
Kelimenin kökeni, Arapça'nın kökü "m-l-k" olup "abd" ve "cariye" gibi köle manasına gelen kelimelerden erkek kölesine tekabül eden kelimedendir. Genelde Mamlûk kelimesi 9. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar İslam dünyasında faaliyeti göstermiş beyaz köle kökenli askerler için kullanılmıştır. Memlûk kelimesi, genç hizmetkâr, azat edilmiş köle, delikanlı ve efendisine bağlı muhâfız anlamları da taşır. Memlûkleri oluşturan unsurlar genel itibariyle Kıpçak ve Kuman Türkleridir.[2]

Memlûklerin Diğer Kölelerden Farklılıkları


Memlûk adayları köle olarak satın alınırlardı. Fakat, hem satın alanlar, hem de satanlar ile bu satışa konu olan kişiler bilirlerdi ki, askeri okul eğitiminden sonra, mevcut kölelik statüsü değişecektir. Böylece Memlûkler, ileride kaderlerini çizebiliyorlardı. Oysa, diğer kölelerin özgürlüklerini elde etme konusunda kesin bir şansları yoktu. Onların özgürleüklerini kazanmaları için efendilerinin ya onları azat etmesi ya da yakınlarının onları bularak fidye ödemesi gerekiyordu.[3]
İkinci olarak, askeri okula katılan Memlûk adayı köleler, diğer köleler gibi olumsuz barınma ve beslenme koşullarıyla karşılaşmazlardı. Memlûk adaylarından ileride usta bir asker olmaları beklenildiği için, ihtiyaçları ideal koşullarda karşılanmaktaydı.[3] Üçüncü olarak, toplumsal statü bakımından köleler, özgürlükten yoksun olarak, her türlü ağır işlerde çalıştırılırlardı. Toplumda hor ve hakir görülen, pazarlarda ikinci sınıf insanlar olarak alınıp satılabilen insanlar olarak algılanırlardı. Memlûk adayı köleler de başlangıçta böyle pazarlarda alınıp satılsa da, Memlûk adayı olarak yetiştirildikten sonra azat ediliyordu. Memlûk sistemine giren bir Memlûk, sosyal statü bakımından en üst sınıfta yer alıyordu.[4] Oysa, köleler, toplumun en alt sınıfında bulunuyorlardı.
Dördüncü olarak, Memlûkler hukuk bakımından da kölelerden üstünlerdi. Özgür bir fert olarak hareket eden Memlûk, kendi iradesiyle evlenebilirdi. Fakat, köle statüsünde olanlar için bu durum, efendisinin izniyle mümkündü. Bir Memlûkün çocuğu hür doğarken, kölenin çocuğu da köle olarak doğmaktaydı. Beşinci olarak Memlûklerin mülk edinebilme hakkı varken, kölelerin böyle bir hakkı yoktu. Son olarak, kanun önünde de Memlûklerin üstünlüğü bulunmaktaydı.
Tarihte Memlûkler tarafından kurulmuş devlet olarak şunlar sayılabilmektedir:
Akşitler (Abbasiler'in memlûklerinden)
Tolunoğulları (Abbasiler'in memlûklerinden)
Gazneliler (Samaniler'in memlûklerinden)
Harezmşahlar (Selçuklular'ın memlûklerinden)
Köle Hanedanı (Delhi Sultanlığı'nın ilki)
Mısır Memlûk Hanedanları (Eyyubiler'in memlûklerinden)
 

Kral

Uzman Üye
Kullanıcı
Katılım
11 Nis 2013
Mesajlar
1,073
Liya memlüklü devleti türk devletimi
 

Liya

Süper Üye
Kullanıcı
Katılım
4 Nis 2013
Mesajlar
4,624
şu an için yanıt yok öyle salla kafa yazmam okuyup araştırmam lazım

bilmediğim bi konu işkembe-i kübradan atamam (rahmetli babamın çok kullandığı bi sözdü)
 

Kral

Uzman Üye
Kullanıcı
Katılım
11 Nis 2013
Mesajlar
1,073
Liya Hükümdarı türk halkı araptır buda sudurkı Türk devletidir
 

Liya

Süper Üye
Kullanıcı
Katılım
4 Nis 2013
Mesajlar
4,624
önce okuyayım bakayım sonra tmm derim bi okuyayım da kafama takıldı gözlerimle görmezsem olmaz (:)
 

Kral

Uzman Üye
Kullanıcı
Katılım
11 Nis 2013
Mesajlar
1,073
bak bak :)
 
Üst Alt